Gjennomføring i gymnas- og yrkesutdannelser

Velkommen til Nordisk kunnskapsbank om frafall!

Vi presenterar goda exempel på projekt och insatser för att motverka och förebygga skolavbrott. Läs mer om projekten.

Här kan du också hitta:
Nordisk skolordlista
Utbildningssystem och ungas situation i Norden

Esittely suomeksi Introduction in English 

Aktuelt og nyheter

20.11.2015

NORGE: Våren 2014 ble det holdt dialogkafeer med elever ved ungdoms- og videregående skoler i Telemark fylke. Målet var å få mer kunnskap om hva elevene mener må til for å forebygge frafall og styrke nærvær i skolen. Prosjektet Ungdom i svevet har oppsummeret de unges stemme.

19.11.2015

DANMARK: Bruk av alkohol eller cannabis kan bidra till minskad studiemotivation och förmåga till inlärning. I sex utvecklingsprojekt har kommuner och skolor arbetat tillsammans med att bygga upp modeller för en drogförebyggande insats bland eleverna. Syftet har bland annat varit att hjälpa utsatta unga att klara studierna.

18.11.2015

NORGE: Under åtta år har pilotverksamheten för unga med kort vistelsetid varit i gång på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Satsningen har gett fantastiska resultat och andelen avhopp från gymnasiet har minskat från 25 till 2 procent.